Saturday, 21 July 2012

"hang pon sama!bajet ustazah dok tegoq org!" full of hatred

Sesungguhnya aku sedang menasihati kamu,bukanlah bererti akulah yang terbaik dalamkalangan kamu. Bukan juga yang paling solehdalam kalangan kamu, kerana aku jugapernah melampaui batas untuk diri sendiri.Seandainya seseorang itu hanya dapatmenyampaikan dakwah apabila diasempurna, nescaya tidak akan adapendakwah. Maka akan jadi sikitlah orangyang memberi peringatan. (Imam Hasan Al-Basri)

No comments:

Post a Comment